logotype

Oferta

 

Usługi koparko-ładowarkami CAT 428F i CAT 428E z młotem, koparką kołową CAT M315 oraz minikoparkami CAT 301.8C, 301.7D i 302.4D w zakresie:

 • Kucie nawierzchni z betonu lub asfaltu
 • Niwelacja terenu
 • Wykopy pod fundamenty
 • Wykopy pod szamba i studnie
 • Wykopy pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 • Wykopy pod kable energetyczne i telefoniczne
 • Przygotowanie gruntu pod drogi, chodniki i parkingi
 • Załadunek i rozładunek palet
 • Prace na placu budowy


Wykonujemy kompleksowo roboty brukarsko-drogowe w zakresie:

 • Roboty ziemne
 • Podbudowy
 • Wzmocnienia podłoża geokompozytami
 • Odwodnienia nawierzchni
 • Układanie krawężników, obrzeży, palisady
 • Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
 • Projektowanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty rozbiórkowe
 • Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu
 • Zagospodarowanie terenu

 

Wykonujemy kompleksowo roboty kanalizacyjne w zakresie:

 • Roboty ziemne
 • Przyłącza kanalizacyjne
 • Wykonanie wpustów ulicznych
 • Wykonywanie studzienek kanalizacyjnych
 • Kanały z rur z tworzyw sztucznych i betonu
 • Sieci kanalizacyjne


Wykonujemy kompleksowo roboty wodociągowe w zakresie:

 • Roboty ziemne
 • Przyłącza wodociagowe
 • Studnie wodomierzowe
 • Sieci wodociągowe